Huishoudelijk ReglementU dient bij een cursus op tijd aanwezig te zijn. Bij verhindering van een groepsles dient u ons tijdig op de hoogte te stellen. Dit kan per mail, telefoon, via sms of whatsapp. Voor de Allround en de Sport&Spel lessen werken wij met een strippenkaart. Kunt u een keer niet dan bent u geen les kwijt. Voorwaarde is wel dat u zich voor 12.00 uur op dezelfde dag dient af te melden. Gebeurt dit niet dan zijn wij genoodzaakt een les af te schrijven.


De geleider heeft de minimale leeftijd van 15 jaar. ( tenzij anders in overleg met DogsDo)
De hond heeft elke week dezelfde geleider, dit is namelijk voor de hond het duidelijkste. Mocht de vaste geleider toch onverhoopt een keer verhinderd zijn dan mag iemand uit de familie- of kennissenkring de les overnemen zodat er geen les gemist wordt.

Mocht u of uw hond gezondheidsproblemen hebben, gelieve dit voor aanvang van de training aan ons kenbaar te maken.
Uw hond is volgens de nederlandse regelgeving geënt of heeft een geldende titerbepaling. Op verzoek dient u een geldig bewijs daarvan te kunnen tonen.

Indien uw hond tijdens de trainingen onverhoopt zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen. Denk er dus aan om poepzakjes mee te nemen.

Voor, tijdens en na de training blijft uw hond op het hele terrein aangelijnd, tenzij de trainer u toestemming geeft om de hond los te laten.

Loopse teven zijn toegestaan tijdens de groepslessen. Gelieve van tevoren te melden als uw teef loops is en de loopse teef te allen tijde aangelijnd te houden. Loopse teven mogen niet spelen voor of na de les.

Door inzenden van het online inschrijfformulier verklaart u zelf ook een geldige aansprakelijkheidsverzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen, daar u zelf te allen tijden verantwoordelijk blijft voor de gedragingen van uw hond.

Eventuele klachten dient u schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Een eventuele schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door u betaalde kosten.

Dogsdo kan geen verantwoordelijkheid nemen bij een eventuele terugval in het gedrag van uw hond, evenals bij het niet bereiken van het trainingsdoel.

Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij het recht om een activiteit te annuleren. Mocht u toch betaald hebben, dan zal er volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats vinden. Tevens behouden wij het recht om tijd, plaats en indeling van de activiteit te wijzigen. U heeft in dit geval te allen tijde het recht uw inschrijving te annuleren, m.u.v. de workshops . Restitutie van het inschrijfgeld zal plaatsvinden nadat wij uw bezwaren schriftelijk, binnen 1 week na de wijziging, hebben ontvangen .

Het betreden van ons terrein, het parkeren op ons terrein en deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.

DogsDo is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door een cursist en/of hond wordt aangericht op en rond de trainingslocatie. Dit geldt ook voor schade/ letsel aan personen.

U zorgt zelf voor een normale halsband, tuig of gentle leader en een riem met minimale lengte van 1,20 m. (Tenzij anders afgesproken met DogsDo zijn slipketting, prikketting en flexilijn niet toegestaan.)
Neem voldoende beloningsvoertjes, een speeltje, passende kleding en een goed humeur mee.

Toeschouwers zijn van harte welkom, zij dienen aan de rand van het veld te blijven. Kinderen blijven te allen tijde onder toezicht van een ouder.

DogsDo behoudt het recht om deelname van cursisten met ongepast gedrag ( geheel ter beoordeling van de cursusleider), zonder motivatie en discussie, te allen tijde te beëindigen. Toegang tot het terrein zal worden verboden. Er vindt geen restitutie plaats in dit geval.Copyright 2019 dogsdo.nl
All Rights Reserved
K.v.K.74159240