ALGEMENE INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Inschrijvingsvoorwaarden

Het inschrijven voor een van onze activiteiten kan alleen geschieden d.m.v. het invullen van het online inschrijfformulier op onze website. Bent u niet in het bezit van een computer neem dan telefonisch contact op.

Zodra wij de inschrijving binnen hebben gaat de overeenkomst in werking. Deze overeenkomst is van toepassing op al onze activiteiten.
Door inzending van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
D.m.v. het accepteren van onze algemene voorwaarden gaat u ermee akkoord dat de door u, op het online inschrijfformulier, ingevulde persoonsgegevens opgeslagen worden in ons klantenbestand en online inschrijfsysteem.

Het klantenbestand en het online inschrijfsysteem bewaren wij in een beveiligde omgeving.

Ons klanten bestand en het online inschrijfsysteem zijn alleen inzichtelijk voor de eigenaren van en instructeurs van hondenschool DogsDo.
Door de inzending  van het inschrijfformulier verklaart u dat uw hond gezond is en alle verplichte inentingen of titerbepalingen bezit. Op verzoek dient u een geldig bewijs daarvan te kunnen tonen.

Er wordt voor een betreffende activiteit/ les, waaraan u wilt deelnemen, pas een definitieve plaats voor u gereserveerd zodra wij uw online inschrijving hebben ontvangen.

Betalingsvoorwaarden

Inschrijven voor een van onze activiteiten verplicht u tot het betalen van de kosten voor de betreffende activiteit.

Betaling voor de volledige cursus geschiedt contant of per bank voorafgaande aan de eerste les.

Mocht u wegens onvoorziene omstandigheden niet deel kunnen nemen aan een reeds ingeschreven activiteit, dan dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Mocht u het inschrijfgeld al betaald hebben dan vindt er restitutie plaats onder aftrek van € 12,50 administratiekosten. Indien u het inschrijfgeld nog niet heeft voldaan ontvangt u van ons een factuur voor de administratie kosten. (€12,50).

Als u uw deelname tijdens de cursus annuleert zal er, indien u betaald heeft, geen restitutie plaatsvinden.
Er zal alleen restitutie plaatsvinden bij ernstige ziekte of overlijden van de hond of bij ziekte of overlijden van de baas. Dit dient u schriftelijk aan ons door te geven.


.
Copyright 2019 dogsdo.nl
All Rights Reserved
K.v.K.74159240